การประชุมกลยุทธ์ call2all | เชียงใหม่

18 – 22 กันยายน 2023

ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน

ข้อมูลการชำระเงิน

การลงทะเบียนจะยืนยันเสร็จสมบูรณ์เมื่อท่านชำระค่าลงทะเบียนครบก่อนเริ่มงานประชุม

ลงทะเบียน  (ภายใน 17 กันยายน)
6,000 บาท (baht)

ลงทะเบียนหน้างาน
7,000 บาท (baht)

จำนวนเงินที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นจำนวนเงินต่อผู้เข้าร่วม

รายละเอียดธนาคารสำหรับการชำระเงินเป็นสกุลเงินบาท

Bangkok Bank
นายณรงค์ กิตติคุณดำรงพร
7480353577

คำถามหรือปัญหา?

อีเมล: c2asummit@ywamcm.com

การลงทะเบียนรวมทั้งค่าเข้าประชุม และ อาหารเที่ยง&อาหารเย็นในช่วงงานประชุมแต่ไม่รวมค่าที่พัก ท่านจะต้องติดต่อกับโรงแรมโดยตรงด้วยตัวเอง

เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุม เราจึงไม่สามารถคืนเงินค่าลงทะเบียนได้