การประชุมกลยุทธ์ call2all | เชียงใหม่

18 – 22 กันยายน 2023

การประชุมกลยุทธ์ call2all | เชียงใหม่

18 – 22 กันยายน 2023

Empress Convention Center จังหวัดเชียงใหม่

เราหวังว่าคุณจะมาร่วมการประชุมกลยุทธ์กับพวกเรา

ประวัติศาสตร์คริสตจักร ไม่มีเวลาไหนที่สำคัญไปกว่านี้อีกแล้ว
ในขณะที่มีความท้าทายเกิดขึ้นมากมายทั่วโลก แต่โอกาสกลับมาอยู่ตรงหน้าเราที่จะชนะและสร้างประชาชาติให้เป็นสาวกโดยเฉพาะการสร้างคนรุ่นใหม่

เราต้องมีมุมมองที่สดใหม่กับประเด็ญดั้งเดิมอย่างพระมหาบัญชา รวมไปถึง

 • การอธิษฐาน
 • การประกาศ
 • การเข้าถึงพระคัมภีร์
 • ชุมชนคริสเตียน
 • ความเมตตา&ความยุติธรรม

เราต้องสำรวจว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่

 • ครอบครัว
 • รัฐบาล
 • เศรษฐกิจ (ธุรกิจ, วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี)
 • การเฉลิมฉลอง (ศิลปะ, ความบันเทิง & กีฬา)
 • การศึกษา
 • สื่อ
 • ศาสนา

ความคาดหวังในการเข้าร่วมงาน

รายการการประชุมประกอบด้วย

 • การประชุมร่วม, การอภิปรายโต๊ะกลมและเวิร์กช็อป
 • การวางกลยุทธ์ด้วยแผนที่และการวัดผล
 • การสร้างเครือข่ายและร่วมงานกับผู้นำจากหลากหลายพื้นที่ของโลก
 • การวางแผนระดับชุมชน, เมือง, และระดับประเทศ

หนึ่งในกุญแจสำคัญของการเสร็จสิ้นพระมหาบัญชา คือการชนะใจและสร้างคนยุคใหม่ เราจะอุปภัมป์และเข้าถึงโรงเรียน’ทุก’ โรงเรียนด้วยกัน ด้วยเป้าหมายที่จะเข้าถึงนักเรียนทุกๆคน

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนรวมทั้งค่าเข้าประชุม และ อาหารเที่ยง&อาหารเย็นในช่วงงานประชุมแต่ไม่รวมค่าที่พัก ท่านจะต้องติดต่อกับโรงแรมโดยตรงด้วยตัวเอง

เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุม เราจึงไม่สามารถคืนเงินค่าลงทะเบียนได้

ลงทะเบียน  (ภายใน 17 กันยายน)
6,000 บาท (baht)

ลงทะเบียนหน้างาน
7,000 บาท (baht)

รายละเอียดธนาคารสำหรับการชำระเงินเป็นสกุลเงินบาท

Bangkok Bank
นายณรงค์ กิตติคุณดำรงพร
7480353577
การลงทะเบียนจะยืนยันเสร็จสมบูรณ์เมื่อท่านชำระค่าลงทะเบียนครบก่อนเริ่มงานประชุม

คำถามหรือปัญหา?

อีเมล: c2asummit@ywamcm.com

ที่ตั้งสำนักงาน The call2all International

call2all
PO Box 838
Grandview, MO 64030 • USA

การเดินทาง

ทางอากาศ

สำหรับท่านที่เดินทางจากต่างประเทศ ขอให้ท่านเดินทางมาที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ (CNX)

The Empress Convention Center จังหวัดเชียงใหม่

199/42 ถ. ช้างคลาน ตำบลช้างคลาน เชียงใหม่ 50100

http://empresshotels.com/ecc

บริการรับ-ส่งสนามบิน

ท่านสามารถติดต่อรถรับ-ส่งสนามบินที่โรงแรมได้โดยตรง ราคา 200 บาทต่อคน หรือ กลุ่ม

ที่พัก

ที่พักคือสถานที่จัดงานประชุม โรงแรม “The Empress Hotel” จังหวัดเชียงใหม่

Call2all ได้จัดห้องพักราคาพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม หากต้องการจองห้องท่านสามารถติดต่อโรงแรมโดยตรงและใช้ promo code: CSC23

กำหนดเวลาสำหรับการจองในอัตราพิเศษโดยใช้รหัสโปรโมชั่นด้านบนหมดอายุอย่างเป็นทางการในวันที่ 30 กรกฎาคม แต่ควรตรวจสอบกับทางโรงแรมเนื่องจากอาจขยายเวลาออกไป