การประชุมกลยุทธ์ call2all | เชียงใหม่

18 – 22 กันยายน 2023

การประชุมกลยุทธ์ call2all | เชียงใหม่

18 – 22 กันยายน 2023

Empress Convention Center จังหวัดเชียงใหม่

 เราหวังว่าคุณจะมาร่วมการประชุมกลยุทธ์กับพวกเรา
ประวัติศาสตร์คริสตจักร ไม่มีเวลาไหนที่สำคัญไปกว่านี้อีกแล้ว
ในขณะที่มีความท้าทายเกิดขึ้นมากมายทั่วโลก แต่โอกาสกลับมาอยู่ตรงหน้าเราที่จะชนะและสร้างประชาชาติให้เป็นสาวกโดยเฉพาะการสร้างคนรุ่นใหม่
ความเข้าใจในสิ่งที่เราจะทำในศตวรรษที่ 21 นี้เองคือกุญแจสู่ความสำเร็จ

เราต้องมีมุมมองที่สดใหม่กับประเด็ญดั้งเดิมอย่างพระมหาบัญชา รวมไปถึง

 •  การอธิษฐาน
 • การประกาศ
 • การเข้าถึงพระคัมภีร์
 • ชุมชนคริสเตียน
 • ความเมตตา&ความยุติธรรม

เราต้องสำรวจว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่

 •  ครอบครัว
 • รัฐบาล
 • เศรษฐกิจ (ธุรกิจ, วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี)
 • การเฉลิมฉลอง (ศิลปะ, ความบันเทิง & กีฬา)
 • การศึกษา
 • สื่อ
 • ศาสนา

ขอคำเชิญ

การประชุมสุดยอดครั้งนี้จะรวบรวมผู้นำตลาดคริสเตียนที่ทรงอิทธิพล โบสถ์ และนิกายต่างๆ โดยได้รับเชิญเท่านั้น

หากต้องการขอคำเชิญโปรดติดต่อเราโดยใช้แบบฟอร์มด้านล่าง

ความคาดหวังในการเข้าร่วมงาน

รายการการประชุมประกอบด้วย

 • การประชุมร่วม, การอภิปรายโต๊ะกลมและเวิร์กช็อป
 • การวางกลยุทธ์ด้วยแผนที่และการวัดผล
 • การสร้างเครือข่ายและร่วมงานกับผู้นำจากหลากหลายพื้นที่ของโลก
 • การวางแผนระดับชุมชน, เมือง, และระดับประเทศ

หนึ่งในกุญแจสำคัญของการเสร็จสิ้นพระมหาบัญชา คือการชนะใจและสร้างคนยุคใหม่ เราจะอุปภัมป์และเข้าถึงโรงเรียน’ทุก’ โรงเรียนด้วยกัน ด้วยเป้าหมายที่จะเข้าถึงนักเรียนทุกๆคน